Werkwijze

In het intake-gesprek spreken we over een aantal zaken. We maken kennis en verkennen de coachingsvraag. Het is belangrijk dat er wederzijds een klik is om verder te gaan.

Het intake-gesprek sluiten we af met het opstellen van een definitief coach-contract. We gebruiken hiervoor deĀ concept coachingsovereenkomst.

In het coachingstraject staat de (vraag van de) coachee centraal. Het gaat om jouw ontwikkeling. Om deze zo effectief mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat je gedurende het traject stil staat bij je eigen ontwikkeling. Daarvoor kun je gebruik maken van de volgende vragen (reflectieverslag).

Na afloop van het traject is het goed om terug te kijken. Daarvoor gebruiken we de volgende vragen (evaluatieformulier).