Praktisch

Contactgegevens:

Han Nijboer Coaching & Advies

Singraven 21

8103 HE Raalte

tel.: 06-23955865

e-mail: info@hannijboer.nl  of hannijboer@ziggo.nl

 

Locatie

Coachingssessie vinden in principe plaats op Singraven 21 te Raalte

 

Tarieven:

Voor een coach-sessie van 1 tot 1,5 uur vraag ik  een honorarium van € 150,– , inclusief voor- en nawerk.

Een coach-traject (met een specifieke coach-overeenkomst) heeft een omvang van 4-6 sessies. Indien er behoefte bestaat tot verlenging van het coach-traject, wordt er een nieuwe overeenkomst opgemaakt.

Voorafgaand aan een coach-traject hebben we een intakegesprek. Mocht tijdens het intakegesprek blijken dat er geen klik is, wordt alleen dit gesprek in rekening (à € 75,– ) gebracht.

Als er behoefte bestaat om de coachingsgesprekken op de werkplek van de coachee te laten plaatsvinden worden de reiskosten in rekening gebracht       (€ 0,25 per daadwerkelijk gereisde kilometer). De reistijd wordt voor 50% berekend.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Kamer van Koophandel

Han Nijboer Coaching & Advies is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 65660986