Praktisch

Contactgegevens:

Han Nijboer Coaching & Advies

Singraven 21

8103 HE Raalte

tel.: 06-23955865

e-mail: info@hannijboer.nl  of hannijboer@ziggo.nl

 

Locatie

Coachingssessie vinden in principe plaats op Singraven 21 te Raalte

 

Tarieven:

Voor een coach-sessie van 1 tot 1,5 uur vraag ik  een honorarium van € 150,– , inclusief voor- en nawerk.

Een coach-traject (met een specifieke coach-overeenkomst) heeft een omvang van 4-6 sessies. Indien er behoefte bestaat tot verlenging van het coach-traject, wordt er een nieuwe overeenkomst opgemaakt.

Voorafgaand aan een coach-traject hebben we een intakegesprek. Mocht tijdens het intakegesprek blijken dat er geen klik is, wordt alleen dit gesprek in rekening (à € 75,– ) gebracht.

Indien een afspraak voor een coachingsgesprek minder dan 24 uur van tevoren door de coachee wordt afgezegd, wordt het bedrag voor deze sessie wel in rekening gebracht.

Als er behoefte bestaat om de coachingsgesprekken op de werkplek van de coachee te laten plaatsvinden, breng ik de reiskosten in rekening (€ 0,50 per daadwerkelijk gereisde kilometer). De reistijd wordt voor 50% berekend.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Kamer van Koophandel

Han Nijboer Coaching & Advies is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 65660986