Over mij

Al vele jaren ben ik werkzaam in het (voortgezet) onderwijs als docent, mentor, coördinator, teamleider, adjunct-directeur en de laatste ruim 15 jaar als directeur/rector van inspirerende scholen.

Tussen april 2012 en april 2016 gaf ik leiding aan het ontwikkelproces van Het Stormink, onderdeel van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer.  Een inspirerende omgeving waar we bezig waren om onze leerlingen de beste schooltijd te geven binnen onze mogelijkheden. In de ontwikkeling van Het Stormink werkten we volgens de principes van Theorie U. Dat betekent dat we met alle betrokkenen op zoek gingen naar de school die we wilden zijn en op deze manier de  toekomst die zich aandiende wilden realiseren. Dat leidde tot de ontwikkeling van een onderwijsconcept waarin Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling centraal staat.

Sinds 1 mei 2018 werk ik als rector van het Carmel College Salland in Raalte. De ontwikkeling tot één school voor alle leerlingen in Salland, in verbinding met de lokale samenleving, staat centraal. Om deze ontwikkeling goed te kunnen vormgeven hebben we elementen van deze manier van werken inmiddels ook geïntroduceerd. Zo werken we aan een leiderschapsprogramma volgens de uitgangspunten van Theorie U.

Kern is dat we werken vanuit het potentieel van mensen, van hetgeen er wel is.

Ook in coaching werk ik vanuit het potentieel dat aanwezig, maar soms verborgen is. Om het potentieel zich te laten manifesteren, heb ik mijn coachingscompenties ontwikkeld. Daartoe heb ik verschillende opleidingen gevolgd.

Tijdens de opleidingen merkte ik dat het coachen van (startende) leidinggevenden mij inspireert. Door het stellen van de juiste vragen merkte ik dat het voor startende leidinggevenden helpend is om een goede start te maken. Vooral startende leidinggevende in het (voortgezet) onderwijs coach ik. Door mijn achtergrond ken ik deze praktijk het beste. Dat is niet altijd het geval. Er doen zich ook situaties voor waarbij het goed is om juist minder bekend te zijn met de concrete beroepspraktijk.  Ook in die situaties kun je een beroep op mij doen.

Er is een grote behoefte aan goed opgeleide professionele coaches voor deze doelgroep. Na afronding van deze opleiding heb ik besloten om me, naast mijn reguliere baan, te vestigen als zelfstandig coach.